Räggler å paschaser på vårat mål tå en bonne - 6:e uppl.

Författare
Gustaf Fröding
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1911 Sverige, Stockholm
Bonnier 1911 Sverige, Stockholm 136 sidor.
And. L. Löfströms förl. 191-? USA, Chicago 64 sidor. : annon. 18 cm
Bonnier 1910 Sverige, Stockholm 71 sidor.
Bonnier 1897 Sverige, Stockholm 72 sidor.
Bonnier 1895 Sverige, Stockholm 81 sidor.
1907 Sverige, Sthlm 71 s
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan