Rätt mellan himmel och hav

Författare
Jacob W. F. Sundberg
(Jacob W. F Sundberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för offentlig och internationell rätt 1981 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill. 22 cm