Rätt och ära - studier i svensk straffrätt

Författare
Alvar Nelson
(Alvar Nelson.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundequist 1950 Sverige, Uppsala vii, 438 sidor.