Rätt och fel tänkande

Författare
Kenneth E. Hagin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livets ord 1984 Sverige, Uppsala 38 sidor. 21 cm 91-7866-001-7