Rätt och fel - berättelser om lag och rätt för förskolan och lågstadiet

Författare
Bengt-Göran Ribberfalk
(Idé och text: B-G Ribberfalk, Ulrika och Karl Henning.)
Genre
Bok, Faktaböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folksam, Småland 1988 Sverige, Stockholm, Jönköping 23 sidor. färgill. 30 cm