Rätt och kultur i fokus - trettiofyra Brännpunktsartiklar 1992-1996

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å Modéer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corpus iuris 1997 Sverige, Lund 117 sidor. 21 cm 970079-9-4 (Invalid)