Rätt och orätt, eller striden om arbetareinstitutet

Författare
Anton Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1882 Sverige, Stockholm 166 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan