Rätte christnes tröst, uti sin salighets Gud, under wäntan uppå sin salighets dag, förestäld uti en christelig lik-predikan, i anledning af 2. Cor. 6:2. Wid probstens öfwer Örbyhus contract, samt kyrckoherdens i Tierps församling, i lifstiden ... Eric J. Halenii christeliga jordfästning och begrafning uti Tierps kyrcka den 13. augusti 1772. Af Eric J. Almquist ... Gefle, tryckt hos Ernst Peter Sundqvist, 1772

Författare
Eric Jonas Almquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Sundqvist 1772 Sverige, Gävle 52 sidor. 4:o.