Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog - faktaunderlag till MINT-utredningen

Författare
Gabriel Michanek
(Gabriel Michanek, Maria Pettersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juridiska fakulteten, Uppsala universitet 2010 Sverige, Uppsala 68 sidor.
2010 Sverige 70
Sveriges lantbruksuniversitet 2009 Sverige, Uppsala 42 sidor. 978-91-86197-47-6