Rättsteknik 3, Rättskällorna i dataåldern

Författare
Kjell Å. Modéer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige 24 sidor.