Rättviks kommuns barn- och grundskoleförvaltning - en utvärderande studie av en förändrad ledningsorganisation

Författare
Mats Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2003 Sverige, Falun 16 sidor. 91-89020-42-1