Rättvisa och trevnad - om rättskultur i förändring

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å Modéer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corpus iuris, Blom (omsl.) : Reprocentralen (inlagan) 1993 Sverige, Lund, Lund 202 sidor. ill. 21 cm