Råd på den andliga vägen

Originaltitel
Muʻāwanah wa-al-muʼāzarah lil-rāghibīn fī ṭarīq al-ākhirah
Författare
ʻAbd Allāh ibn ʻAlawī ʻAṭṭās
(Imam Abdallah ibn Alawi al-Haddad översättning Ann-Catrin Nilsson och Abdulwahid Morrone)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Al Ghazali-institutet 2007 Sverige, Huddinge? 156 sidor.