Rådgivare för svampens tillagning och konservering

Författare
Thora Holm
(Thora Holm och Märtha Hamilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1916 Sverige, Stockholm 62 sidor. 20 cm