Råttan - arbetsbok

Favoriten Mini lär eleverna om språket!Tillsammans med Mini får eleverna möjlighet att lära sig begrepp och rimord men också former och mönster och mycket annat. Genom bl.a. högläsning får eleverna ta del av spännande berättelser och figurer. Dessutom finns det klippark för eleverna att arbeta med och Mini själv i form av en liten docka på 22 cm. Det är ett lustfyllt och nära sätt att lära! Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Lena Hultgren
(Lena Hultgren, Fia Rolfsgård.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Elander Svenskt tr. 2000 Sverige, Stockholm, Surte 16 sidor. ill. 29 cm