Röda runor Saml. 2 - berättelser ur nybyggarlivet i Amerika

Författare
Axel Fredenholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1925 Sverige