Röda vargarna

Författare
Martin Nylund
(Ill. av Gunnar Widholm)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1936 Sverige, Stockholm 119 sidor. : ill.