Röde demonen - En Wild West-thriller

Författare
W. D. Hoffman
(Övers. av Lars Strömberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Romanförl., Cirkelförl. 1960 Seychellerna, Göteborg, Göteborg 96 sidor.