Skrifter 2, Röde prinsen - en ungdoms historia

Författare
Axel Lundegård
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1932 Sverige, Stockholm 195 sidor.
Bonnier 1917 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Bonnier 1910 Sverige, Stockholm 167 sidor.
Hæggström, Hæggström 1889 Sverige, Stockholm, Stockholm [2], 240 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan