Rödhætte - Efter Grimms Eventyr. Illustr.: Nils Hansson

Författare
Iris Inga-Britt Allert
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1948 Danmark, Köbenhavn ill.