Rödlistade svampar i Sverige - artfakta

Författare
(Karl-Henrik Larsson (red.) författare: Thomas Appelqvist ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
ArtDatabanken 1997 Sverige, Uppsala 547 sidor., [12] pl.-bl. färgill., kartor