Rökstugornas folk - en berättelse från forna ofredstider

Författare
Oscar V. Persson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allmogeförl. 1931 Sverige, Vetlanda 67 sidor.