Rörelsehindrade elevers skolsituation - PRESS 3, delprojekt

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson, Eva Marsk sammanställning och kommentarer: Gulli Hilmersson, Margareta Rindler)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
RPH-RH, Skolöverstyr. 1989 Sverige, Göteborg, Stockholm [6], 63 sidor. 30 cm 91-7772-092-X
Inst 1984 Sverige, Mölndal 60 sidor.