Rörstrand av idag - Omsl. Illustr.

Författare
Rörstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Stockholm