Rörstrand i Stockholm - tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926

En heltäckande bok för den industrihistoriskt intresserade, porslinsälskaren och den nyfikna allmänheten. Här berättas om Rörstrands porslinsfabrik och dess historia ur ett industri- och teknikhistoriskt perspektiv från tegelbruk till keramisk storindustri med ett komplext fabriksområde och en framgångsrik produktion. Rikt illustrerad.

Författare
Carl-Henrik Ankarberg
(Carl-Henrik Ankarberg och Bengt Nyström.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholmia, Alfaprint 2007 Sverige, Stockholm, Sundbyberg 378 sidor. ill. 978-91-7031-184-0