Mariebergs historia och tillverkningar 1758-1788

Författare
Gustaf Holdo Stråle
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1880 Sverige, Stockholm 172 sidor., 12 pl., 76 sidor.
1879 Sverige, Stockholm LXXII sidor., 155 sidor., 12 pl., 84 sidor.
1879-1880 Sverige, Stockholm