Röster & bilder

Författare
Ingrid Strömdahl
(Text: Ingrid Strömdahl foto: Hans Hedberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
RMI-Berghs 1985 Sverige, Stockholm 50 sidor.