Röster från 137 chefer inom äldreomsorgen - är det möjligt att vara chef i dagens äldreomsorg? : SKTF presenterar

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SKTF 2000 Seychellerna, Stockholm 11 sidor.