Röster i Skåne - en antologi

Författare
(Daniel Hjorth.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
En bok för alla 1996 Sverige, Stockholm, Danmark 252 sidor. ill. 18 cm