Röster i Värmland - en antologi

Författare
(Bengt Hallgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
En bok för alla, Svenska tryckcentralen 1994 Sverige, Stockholm, Avesta 252 sidor. ill. 18 cm