Röster i drömmen och andra essäer

Författare
Carl-Erik af Geijerstam
(Carl-Erik af Geijerstam.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier Alba, Scandbook 1996 Sverige, Stockholm, Falun 200 sidor. ill. 22 cm