Rötsvampar i byggnader

Författare
Roland Jonsson
(Roland Jonsson, Nils Hallenberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B4press 2013 Sverige, Göteborg 65 sidor. ill. 20 cm 978-91-86237-98-1