Räddningsbil 6x6 Volvo - samlingspärm

Författare
(Försvarets materielverk.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försvarets materielverk 2018 Sverige, Stockholm 1 vol (lösbl.) illustrationer 23 cm
Försvarets materielverk 2016 Sverige, Stockholm 1 vol (lösbl.) illustrationer 32 cm