Röster i Östergötland - en antologi

Författare
(Göran Hassler.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
En bok för alla 1998 Sverige, Stockholm, Danmark 251 sidor. ill., musiknoter 18 cm