Röster i Närke - en antologi

Författare
(Hans Lagerberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
En bok för alla, Svenska tryckcentralen 2001 Sverige, Stockholm, Avesta [2], 252 sidor. ill. 19 cm