Röster i Sörmland - en antologi

Författare
(Håkan Boström illustrationer: Signe Aspenström ....)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
En bok för alla 1996 Sverige, Stockholm, Danmark 252 sidor. ill. 18 cm