Rötskador å barrvirke i vatten

Författare
(Efter en utredning av professor Torsten Lagerberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1928 Sverige, Stockholm 29 sidor.