RFID concepts in transport and production applications in Europe

Författare
Kasper Josefsson
(Kasper Josefsson, Anna Philipsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2004 Sverige, Göteborg v, 86 sidor. ill.