ROLF 2010 - övergripande ledning i kriser och krig : om samspelet mellan ledare och ledda

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer & Claes Sundin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försvarshögsk., Elander Gotab 2004 Sverige, Stockholm, Stockholm ii, 128 sidor.