Rabotnovs krypteori - Seminarium i hållfasthetslära

Författare
Åke Isaksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
inst. 1955 Sverige, Stockholm (2),24 sidor.