Radikalare än Hitler - de esoteriska och gröna nazisterna : inspirationskällor, pionjärer, förvaltare, ättlingar

Göran Dahl, professor i sociologi vid Lunds universitet, ger en samlad framställning av en föga uppmärksammad idéströmning under 1900-talet: den esoteriska och gröna fascismen. Mängden av enskilda personer, grupper, organisationer och publikationer som under århundradet bidrog till att forma idéströmningen är avsevärd. Här möter såväl bekanta namn som August Strindberg och Mircea Eliade som numera glömda, som Karl Maria Wiligut eller Johann von Leers. En kulmination beträffande aktivitet och inflytande upplevde strömningen i Tredje riket, framför allt i kretsarna kring Heinrich Himmler och jordbruksministern R. W. Darré.

Radikalare än Hitler? utgör ett viktigt bidrag till kunskapen om en mycket inflytelserik men relativt okänd del av den nordeuropeiska nationalsocialismen och den världsomfattande fascismen, såväl i dess historiska som i dess samtida varianter.

Författare
Göran Dahl
(Göran Dahl.)
Genre
Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Printing Malmö 2006 Sverige, Stockholm, Malmö 244 sidor. ill 23 cm 978-91-7353-122-1