Radionrakentajan kirja Osa 1

Författare
John Schröder
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniikan maailma 1963 Finland, Helsinki 128 sidor. : ill.