Radionrakentajan kirja

Författare
John Schröder
(Käännös: E. Larkka)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniikan maailma 1963 Finland, Helsinki
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan