Ragnarokfrisen af H.E. Freund - udstilling og katalog: Kasper Monrad

Författare
Kasper Monrad
Genre
Katalog
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens Museum for Kunst 1986 Danmark, København 33 sidor. : ill. 87-7551-037-5