Ramakrishnas samtal

Författare
Rāmakrishna
(Upptecknade av "M" inledning av Swami Nikhilananda förord av Hjalmar Sundén övers. i urval från engelska av Astrid Setterwall Ångström.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Proprius, Seelig, Schmidt 1970 Sverige, Stockholm, Solna, Hälsingborg 271 sidor.
Proprius, Seelig 1969 Sverige, Stockholm, Solna 272 sidor.