Rapport över arkeologisk undersökning av järnframställingsplats vid Berga 6:1, Smedsgården, Hardemo socken, Närke. 1984

Författare
Pär Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1986 Sverige, Örebro 54 sidor.