Rapport från en studiecirkel i ABF

Författare
(Sammanställd av Eric Ohlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Håbo kulturhistoriska fören. 1998 Sverige, Bålsta 15, 5, 7 sidor.