Rapport från ett besök vid British Rail december 1987

Författare
Göran Dahl
(Göran Dahl, Christer Lindh)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1988 Sverige 78 sidor.