Rapport om Idédagarna 5-6 juni 1996

Författare
(Sammanställd av Jan Billgren, Eva Falk Nilsson & Lena Rickard)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetspedagogiskt centrum, Lunds univ. 1996 Sverige, Lund 62 sidor. 91-972725-0-7