Rapport om bevarande- och gallringspolicy för Riksarkivet - utredning

Författare
(Projektgrupp år 1991 under ledning av Carl-Edvard Edvardsson och Staffan Smedberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige, Härnösand och Stockholm ca 100 sidor.